What's meant to be will always find a way 
posted 1 month ago with 0 notes
posted 4 months ago with 11 notes
posted 7 months ago with 0 notes

Merry Christmas Boss… Miss You <3 <3 <3

posted 10 months ago with 3 notes
posted 10 months ago with 109 notes
posted 11 months ago with 12 notes
posted 11 months ago with 0 notes

Tama na tong issue na to, masakit na sa bangs, total namili ka naman na.

Wag mong isisi sa ibang tao ang pagkakamali mo, meron kang choices, pero yan ang pinili mo, at walang pumilit sayo. Wag ka rin masyado magpaawa effect. Dahil sa ginagawa mo, mas pinapatindi mo lang ang pangyayari.

"Ohana means family, and family means noone should be left behind."

Ako pa rin naman ang Ate Katy mo, sabihin mo lang, pipilitin kong kalimutan ang lahat. Nasa sayo na yon kung paano ka kikilos sa harap ko.

Hala chao!

posted 11 months ago with 0 notes

Palipasin mo muna to, wag ka mag-alala, ala naman magbabago. After all, zither-zymac tag team pa rin tayo.

posted 11 months ago with 0 notes

Wow ilang beses na ba ako na-betray? Hindi ko na mabilang ah. Ang masama, nadagdagan na naman. Buset!

reblogged 1 year ago with 7 notesviasource

There are so many things that can make you happy. Just don’t focus too much on things that make you sad.

(via rythirw8ng)